Okresní výbor Komunistické strany Čech a Moravy Rakovník

Komunistická strana Čech a Moravy je politickou stranou. Pro své označení používá zkratku KSČM.

Politická strana KSČM, okresní výbor KSČM Rakovník

Programovým cílem KSČM je socialismus, demokratická společnost svobodných, rovnoprávných občanů, společnost politicky a hospodářsky pluralitní, postavená na maximální občanské samosprávě, prosperující a sociálně spravedlivá, pečující o zachování a zlepšování životního prostředí, zabezpečující lidem důstojnou životní úroveň a prosazující bezpečnost a mír.

Máte-li zájem o vstup do Komunistické strany Čech a Moravy a jste z okolí Rakovníka, kontaktujte nás. Více informací najdete na našem webu.